اقتصادهای محلی

مقاله انگلیسی ترجمه شده : اقتصادهای محلی و انتخابات عمومی: تاثیر شرایط اقتصادی شهری و منطقه‏ ای بر رای گیری

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23   صفحه word (بیشتر…)

1343 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد