اقامتگاه اشتراکی

مقاله ترجمه شده نوآوری گردشگری از طریق بازاریابی رابطه ای و خلق ارزش مشترک

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه WORD (بیشتر…)

1324 بازدید
مقاله ترجمه شده کارآفرینی در بخش اقامتگاه اشتراکی : توسعه یک بعد از سرمایه کارآفرینانه

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   28 صفحه WORD (بیشتر…)

1081 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد