افشای سرمایه فکری

مقاله انگلیسی حسابداری:افشای سرمایه فکری و شکاف اطلاعاتی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه word (بیشتر…)

1451 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی: آزمون تجربی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

1990 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد