اعتبار سنجی

مقاله ترجمه شده جلب اعتماد سرمایه گذار: نقش مدیریت سود گذشته

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 39  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  65  صفحه WORD (بیشتر…)

533 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده :  هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9   صفحه word (بیشتر…)

1142 بازدید
مقاله ترجمه شده روانشناسی :  اعتبار سنجی مداخله کنترل فعال جهت کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR)

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33   صفحه word (بیشتر…)

1112 بازدید
مقاله ترجمه شده روانشناسی :  هشت قابلیت بزرگ: رویکرد معیارمحور برای اعتبار سنجی

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:  20 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  46  صفحه word (بیشتر…)

1005 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد