اشتراک گذاری دانش

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هدفمندی و انگیزش برای تسهیم دانش

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20 صفحه word (بیشتر…)

1162 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد