اشتراک دانش

مقاله ترجمه شده نقش جو سازمانی در مدیریت اشتراک دانش در میان دانشگاهیان در آموزش عالی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه WORD (بیشتر…)

718 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه word (بیشتر…)

1416 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد