اسنکرون

مقاله انگلیسی کامپیوتر ترجمه شده الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:34 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   33      صفحه word (بیشتر…)

1050 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد