استقرار کارکرد کیفیت

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند شبکه تحلیلی (ANP)برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

1554 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

1079 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد