استراتژی های منابع انسانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده چالش ها و استراتژی های مدیران منابع انسانی جهانی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   18 صفحه word (بیشتر…)

1692 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری : نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28   صفحه word (بیشتر…)

1441 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   17  صفحه word (بیشتر…)

1446 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد