استراتژی های سرمایه انسانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : الگوبرداری از استراتژی های سرمایه انسانی شرکتهای چند ملیتی

سال نشر: 2002 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18   صفحه word (بیشتر…)

1418 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد