استراتژی های رقابتی

مقاله ترجمه شده آنالیز داده های رسانه های اجتماعی برای سیستم تصمیم گیری تجاری به منظور آنالیز رقابت

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه WORD (بیشتر…)

348 بازدید
مقاله ترجمه شده آنالیز ارزش استراتژیک: جستجوی ارزش

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: فصل کتاب (Book Chapter) تعداد صفحه انگلیسی: 12  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه WORD (بیشتر…)

214 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:24  صفحه word (بیشتر…)

1554 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word (بیشتر…)

1205 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد