استراتژی های رقابتی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:24  صفحه word (بیشتر…)

1306 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word (بیشتر…)

944 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد