استراتژی قیمت

مقاله ترجمه شده :  تعمیم تجربی جدید در زمینه عوامل موثر بر کشش و تغییر پذیری قیمت

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35   صفحه word (بیشتر…)

1054 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده قیمت گذاری کمتر از واقع، عملکرد ضعیف و واکنش بیش از حد در عرضه عمومی اولیه

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38  صفحه  WORD (بیشتر…)

1192 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11 صفحه word (بیشتر…)

1626 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده قیمت گذاری پویا در بازارهای بیمه خودروی کنترل شده با بیمه های ناهمگن

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:21صفحه word (بیشتر…)

1075 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   28صفحه word (بیشتر…)

1309 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: آیا قیمت مناسب است؟ راهنمای قیمت گذاری برای افزایش سود آوری

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24 صفحه word (بیشتر…)

1195 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بهتر بودن در مقابل متمایز بودن: تمایز، رقابت و استراتژی های قیمت در صنعت هتلداری اسپانیا

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23 صفحه word (بیشتر…)

1314 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد