استراتژی برند کارفرما

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13   صفحه word (بیشتر…)

1547 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد