استاندارد های مدیریت پروژه

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    18   صفحه PDF (بیشتر…)

1034 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد