استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللیاستانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده بررسی مسائل اعمال عملی مرتبط با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی

سال نشر:  2012 تعداد صفحه انگلیسی: 16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     43    صفحه  WORD (بیشتر…)

1547 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد