استانداردهای حسابداری بخش عمومی

مقاله ترجمه شده :  بی میلی کشورهای توسعه یافته برای انتخاب استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی IFAC

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه word (بیشتر…)

1009 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد