ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی

مقاله ترجمه شده رابطه بین خدمات مربوط به عملیات حسابرسی داخلی و عملکرد عملیاتی شرکت

سال نشر: 2019 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 55 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 51   صفحه WORD (بیشتر…)

907 بازدید
مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر درک استفاده از عملکرد حسابرسی داخلی توسط مدیریت اجرایی و کمیته حسابرسی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه WORD (بیشتر…)

1027 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی:  47 صفحه WORD (بیشتر…)

3041 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : حسابرسان مستقل” ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی: ارزیابی تجربی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 30 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

2459 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد