ارزیابی عملکرد تامین کننده

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده یک روش ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین کننده

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11  صفحه word (بیشتر…)

1125 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد