ارزیابی سرمایه فکری

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت

سال نشر: -------- تعداد صفحه انگلیسی:17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21 صفحه word (بیشتر…)

1325 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت: ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت

سال نشر: ---- تعداد صفحه انگلیسی: 17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1731 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد