ارزیابی تبلیغات

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارزیابی تبلیغات در یک مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:23 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22 صفحه word (بیشتر…)

1408 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد