ارزیابی اولویت های رقابتی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده استفاده از روش مقایسه دو به دو برای ارزیابی اولویت های رقابتی در زنجیره تامین

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20 صفحه word (بیشتر…)

1479 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد