ارزش های اخلاقی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   21 صفحه word (بیشتر…)

1232 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد