ارزش منصفانه

مقاله ترجمه شده کاهش ارزش دارایی، مسائل اخلاقی و ریسک شهرت

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه WORD (بیشتر…)

308 بازدید
مقاله ترجمه شده : برآورد استراتژیک ارزش منصفانه دارایی ها

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  21 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 49 صفحه WORD (بیشتر…)

1288 بازدید
مقاله ترجمه شده : تأثیر IFRS-13 بر ارتباط ارزش منصفانه تعدیل شده با ریسک اعتباری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 25 صفحه WORD (بیشتر…)

1481 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداری، اندازه گیری عملکرد و عدالت در شبکه های عرضه تولیدی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 43 صفحه WORD (بیشتر…)

1186 بازدید
مقاله ترجمه شده : حسابداری ارزش منصفانه و دارایی های نقدی شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27 صفحه WORD (بیشتر…)

1770 بازدید
مقاله ترجمه شده : تاثیرات حسابداری ادغام شرکت ها بر اساس ارزش منصفانه

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word (بیشتر…)

1266 بازدید
مقاله ترجمه شده حسابداری:  تغییرات اندازه‌گیری ارزش منصفانه : دلایل درآمد حسابداری

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه word (بیشتر…)

1286 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده: حسابداری ارزش منصفانه و ساختار بدهی شرکت

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه فارسی 25 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

2972 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : در خصوص پیامدهای ارزش منصفانه مبتنی بر حسابداری ادغام

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word (بیشتر…)

1329 بازدید
مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده : حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

1488 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد