ارتباط سازمانی

مقاله ترجمه شده تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای سبز حمایتی و رفاه کارکنان هتل

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

1105 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده هم رنگی جمعیت شناختی، ارتباط و اعتماد به روابط تجاری درون سازمانی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 30 صفحه WORD (بیشتر…)

1040 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثرات فنون ارتباط سازمانی بر روی اعتماد با اثرات عدالت رویه ای

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:16  صفحه word (بیشتر…)

1172 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد