ارتباطات دولتی

مقاله ترجمه شده ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری: شواهد از شرکت های ثبت شده در بورس چین

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  20 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48 صفحه WORD (بیشتر…)

1238 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد