ارتباطات درون سازمانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویکرد تعاملی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18 صفحه word (بیشتر…)

1400 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد