ارتباطات بین نسلی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تاثیرات دو شیوه ارتباطات بین نسلی بر ارزش برند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     23    صفحه  WORD (بیشتر…)

1525 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد