ادراکات مشتری

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : شهرت اخلاقی و ارزش دریافت شده: ادراکات مشتری

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

1269 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده شهرت اخلاقی و ارزش دریافت شده: ادراکات مشتری

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21 صفحه word (بیشتر…)

1243 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد