ادراکات فراهم کنندگان

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده گزارش مالی اینترنتی در مالزی: ادراکات فراهم کنندگان و کاربران

سال نشر:  2015 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   13      صفحه  WORD (بیشتر…)

1491 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد