اداره دانش

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدل EFQM : اداره دانش و مزیت رقابتی

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  24 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   27 صفحه word (بیشتر…)

882 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد