اداره امور شرکت

مقاله انگلیسی ترجمه شده توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها

سال نشر:  2014 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16 صفحه  WORD (بیشتر…)

1656 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابرسی ترجمه شده مهار مزایای اداره امور شرکت و حسابرسی داخلی: مشاوره برای SME

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1424 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد