اخلاق کسب و کار

مقاله ترجمه شده بازاریابی پایدار و حمایت مصرف کننده برای کسب و کار پایدار

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 33  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD (بیشتر…)

708 بازدید
مقاله ترجمه شده اخلاقیات کسب و کار، مسئولیت اجتماعی شرکت و نگرش های برند

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:   11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   31  صفحه WORD (بیشتر…)

1139 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده فرصت طلبی خریدار در مبادلات بین بنگاهی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:   13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43 صفحه word (بیشتر…)

1203 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد