اختلال خوردن

مقاله ترجمه شده روانشناسی :  سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  3 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   10 صفحه word (بیشتر…)

1768 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد