احساس شناسی

مقاله ترجمه شده : احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22   صفحه word (بیشتر…)

758 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد