ابزارهای مدیریتی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نقشه های استراتژیک فازی شناختی در اندازه گیری عملکرد فرایند کسب و کار

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  46  صفحه word (بیشتر…)

1426 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9 صفحه word (بیشتر…)

1130 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت؛ بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی

سال نشر: 2000 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13 صفحه word (بیشتر…)

1234 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد