آینده نگری راهبردی

مقاله انگلیسی با ترجمه: پیش بینی استراتژیک با استفاده از یک روش دلفی تعدیل شده با مشارکت کاربران نهایی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه word (بیشتر…)

682 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد