آگاهی از برند

مقاله ترجمه شده :مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ی انگلیسی : 15 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

3063 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   15 صفحه word (بیشتر…)

1404 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد