آموزش نسل جوان

مقاله ترجمه شده : آموزش برای توسعه پایدار ــ آموزش نسل جوان برای آینده

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 8  صفحه word (بیشتر…)

793 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد