آموزش حسابداری دولتی

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : مصاحبه‌ی بودجه‌ای: فرآیند یادگیری ارادی دانشجویان در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   25 صفحه word (بیشتر…)

1298 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : چشم‌ اندازی تاریخی بر آموزش حسابداری دولتی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18  صفحه word (بیشتر…)

1453 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد