مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی

مشخصات محصول
قیمت:12000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۲۱ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M292

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ورزش بین دانشکده ای

عنوان انگلیسی:

SWOT and AHP hybrid model for sport marketing outsourcing using a case of intercollegiate sport

چکیده فارسی:

با توجه به اهمیت و شیوع تجارت ورزشی بین دانشکده ها، عملیات برون سپاری بازاریابی ورزشی، تبدیل به یک تصمیم محبوب در کسب و کار شده است که می تواند در آینده محبوب تر نیز گردد. با این حال، کمبود تحقیق در مورد برون سپاری در بازاریابی ورزش با توجه به عوامل تصمیم گیری وجود دارد که تعیین کند آیا می توانیم به برون سپاری برخی از جنبه های توابع بازاریابی یک سازمان بپردازیم یا خیر. بنابراین، هدف از مطالعه این مورد، بررسی عوامل تصمیم گیری برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و AHP می باشد. این نتایج نشان می دهد که تصمیم گیرندگان در سازمان به نقاط قوت، یا نتایج بالقوه مثبت، اهمیت بیشتری می دهند تا به نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات. بویژه، بازگشت سرمایه مهم ترین عامل تصمیم گیری برای تصمیم گیرندگان است در حالی که به حداقل رساندن هزینه ها مهم نیست.

کلید واژه ها: برون سپاری، بازار یابی، مدیریت هزینه، AHP، SWOT، ورزش بین دانشکده ها

۱– مقدمه

در طول چند دهه گذشته، برون سپاری به یکی از محبوب ترین و با نفوذ ترین استراتژی های کسب و کار در سراسر صنایع مختلف تبدیل شده است. با توجه به راه حل های فناوری زمان واقعی (۲۰۰۷)، حدود ۹۵٪ از ۱۰۰۰ شرکت Fortune عملیات برون سپاری را اتخاذ کرده اند. (Busi 2008) به سادگی برون سپاری را به عنوان “تصمیم استراتژیک یک کسب و کار در جلوگیری از انجام یک فعالیت در خانه (صفحه ۸) ” تعریف کرده است. بویژه، برون سپاری عملی است که در آن سازمان قرارداد می کند که یکی از عملیاتهای خود را که می تواند بیش از این در آن تمرکز داشته باشد یا انجام دهد را به شخص سومی که در آن عملیات متخصص است بسپارد (Kumar و Eickhoff، ۲۰۰۶). به عنوان مثال صنعت ورزش، یکی از امور خاصی است که به طور فعال به اتخاذ استراتژی های برون سپاری (به عنوان مثال Li و Burden، ۲۰۰۲، Lee، ۲۰۱۰) می پردازد. به عنوان مثال، در ورزش بسیاری از سازمان ها، شرکت های دیگری را برای رسیدگی به تجارت، امتیازات، خرید و فروش و عملیات خدمت رسانی به مشتری استخدام می کنند.

در حالی که برون سپاری به عنوان یک موضوع، اغلب در زمینه های مختلف علمی مورد بررسی قرار گرفته است، تنها تعداد محدودی از تحقیقات در مورد برون سپاری در بازاریابی ورزشی وجود دارد (به عنوان مثال، Burden و Li، ۲۰۰۵، ۲۰۰۹، Burden، Li، Masiu و Savini، ۲۰۰۶؛ Li و Burden، سال ۲۰۰۲، ۲۰۰۴). با وجود مطالعات قبلی در مورد برون سپاری در زمینه بازاریابی ورزشی، دانش علمی در مورد تصمیم گیری برون سپاری ممکن است هنوز در مراحل اولیه باشد. بر این اساس، هدف از این مطالعه، بررسی عوامل تصمیم گیری برون سپاری بازاریابی ورزشی در ورزش بین دانشکده هاست. این مطالعه با بکارگیری SWOT (نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها) و مدل ترکیبی فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) به شناسایی عوامل تصمیم گیری می پردازد که مدیران ورزش بین دانشکده ها بکار می گیرند تا تعیین کنند آیا آنها باید عملیات بازاریابی ورزش را برون سپاری کنند یا خیر.

۱-۱- برون سپاری و بازاریابی ورزش

هر چند هدف مهم برون سپاری رسیدن، حفظ، و یا افزایش اثربخشی سازمان است، عوامل مختلفی وجود دارد که منجر به برون سپاری زمینه های کسب و کار سازمانها می شود. Mello، Theodor و Terry (2008) اشاره کردند، دو تا از شایع ترین عوامل استفاده از برون سپاری، عوامل کاهش هزینه و بهبود کیفیت هستند، و بسیاری از مطالعات دیگر از این دو انگیزه حمایت کرده اند.

از میان منافع اقتصادی از دیدگاه برون سپاری، صرفه جویی در هزینه مهمترین هدف از برون سپاری بدست آمده است. مطالعات قبلی در مورد برون سپاری به روشنی نشان داده است که برون سپاری می تواند اثربخشی سازمانی را از طریق به حداقل رساندن و کنترل هزینه های سازمان به ارمغان بیاورد، به عنوان مثال هزینه های سربار که عمدتا شامل دستمزد کار (Coward، ۲۰۰۳، Kumar، Aquino، و Anderson، ۲۰۰۷؛ Kumar وEickhoff 2006 Lee، ۲۰۱۰، Rajan و Srivastava، ۲۰۰۷) و یا تبدیل هزینه های ثابت به هزینه های متغیر (LaLonde، ۲۰۰۵). برون سپاری همچنین به این دلیل انتخاب شده که بهبود در کیفیت نتیجه مورد انتظار، و حتی گاهی اوقات تضمین شده است. این اتفاق از طریق برون سپاری انجام می گیرد، استخدام شخص سوم می تواند این عملیات را بهبود بخشد زیرا آنها دارای مهارت های مناسب برای انجام عملیات هستند (Elmuti و Kathawala، ۲۰۰۰، Lee 2010، Baldwing، Irani & Love، ۲۰۰۱).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد