مقاله ترجمه شده اتخاذ IFRS اجباری و پیش بینی های مدیریتی

دسته بندی: -

قیمت: 32000 تومان

تعداد نمایش: 357 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h502

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  اتخاذ IFRS اجباری و پیش بینی های مدیریتی: تاثیر تغییرات اجرایی

عنوان کامل انگلیسی:

Mandatory IFRS adoption and management forecasts: The impact of enforcement changes

چکیده فارسی:

این مطالعه بررسی می کند که که چگونه تغییرات اجرایی همزمان بر رابطه مثبت بین اتخاذ  IFRS اجباری و افشای داوطلبانه شرکت ها تاثیر می گذارد. ما نشان می دهیم که رشد انتشار پیش بینی های مدیریتی پس از اتخاذ  IFRS،  برای شرکت های کشورهایی با IFRS اجباری و دارای تغییرات اجرایی همزمان، نسبت به شرکت هایی که از کشورهای بدون چنین تغییراتی هستند، کمتر است. ما هیچ تفاوتی در رشد شفافیت پیش بینی بینی در شرکت های کشورهایی با IFRS اجباری و دارای تغییرات اجرایی همزمان، نسبت به شرکت هایی که از کشورهای بدون چنین تغییراتی هستند پیدا نمی کنیم؛ با این حال، شرکت هایی که در کشورهایی با IFRS اجباری با تغییرات اجرایی همزمان مستقر هستند ، رشد قابل توجهی در شفافیت پیش بینی ،نشان می دهند. یافته های ما نشان می دهد که اجرای بهتر IFRS به طور واضح تاثیر مثبت اتخاذ IFRS بر افشای داوطلبانه (اجباری)  را تضعیف (تقویت) می کند.

کلیدواژگان: پیش بینی های مدیریتی، افشای داوطلبانه، اتخاذ IFRS اجباری ، تغییرات اجباری، محیط اطلاعاتی

Abstract

We examine how concurrent enforcement changes affect the positive relationship between mandatory IFRS adoption and firms’ voluntary disclosure. We show that the increase in the issuance of management forecasts after IFRS adoption is smaller for firms from IFRS-mandating countries with concurrent enforcement changes than for those from countries without such changes. We find no difference in the increase of forecast informativeness between firms from IFRS-mandating countries without concurrent enforcement changes and firms from non-IFRS-mandating countries; however, firms domiciled in IFRS-mandating countries with concurrent enforcement changes exhibit a significantly smaller increase in forecast informativeness. Our findings suggest that better IFRS enforcement distinctly weakens (strengthens) the positive effect of IFRS adoption on voluntary (mandatory) disclosure.

Keywords: Management forecasts ,Voluntary disclosure ,Mandatory IFRS adoption ,Changes in enforcement, Information environment