مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری : نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 736 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸   صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول: M235

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری : نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات

عنوان انگلیسی:

Strategic human resource practices and innovation performance — The mediating role of knowledge management capacity

چکیده فارسی:

این مقاله، نقش توانایی مدیریت اطلاعات در روابط بین تکنیک های راهبردی و عملیات نوآوری از جنبه اطلاعات را بررسی می کند. این بررسی از تحلیل رگرسیون برای تست این فرضیه ها در نمونه ۱۴۶ شرکتی استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که تکنیک های راهبردی منابع انسانی قطعاً به توانایی مدیریت اطلاعات دارد که خود، اثر مثبتی بر عملیات نوآوری دارد. این کشفیات نشان می دهد که توانایی مدیریت اطلاعات، نقش میانجی بین تکنیک های راهبردی منابع انسانی و عملیات نوآوری بازی می کند. در آخر این مقاله، مفاهیم مدیریتی مطرح شده و بر تصمیمات تحقیقاتی آینده تأکید می شود.

لغات کلیدی: تکنیک های راهبردی منابع انسانی؛ توانایی مدیریت اطلاعات؛ عملیات نوآوری

  1. ۱. مقدمه

مقاله مدیریت راهبردی، نوآوری را به عنوان توانایی ضروری برای شرکت ها تعیین کرده تا اعتبار بوجود آورده و برتری رقابتی را در محیط به طور فزاینده پیچیده و در حال تغییر سریع، حفظ کند. شرکت های با نوآوری بیشتر در پاسخ به تغییر محیط و در ایجاد امکاناتی که به آنها اجازه دستیابی به عملکرد بهتر می شوند، موفق تر خواهند بود. ابداعات تازه تمایل به تکیه شدید بر آگاهی، مهارت و تعهد کارمندان به عنوان داده های کلیدی در پروسه ایجاد اعتبار دارند. دید بر پایه آگاهی، شرکت ها را به عنوان انبار اطلاعات و توانایی ها مجسم می کند. با توجه به این دید، بررسی های پیشین، اطلاعات و توانایی های منابع انسانی را به عنوان دارایی های با ارزش شرکت ها به دلیل خصوصیات ویژه شرکت، پیچیده از نظر اجتماعی، و وابسته به مسیر تعیین می کند.

تکنیک های منابع انسانی (تکنیک های HR) وسایل اولیه ای هستند که شرکت ها می توانند مهارت ها، گرایش ها و رفتارهای افراد را شکل دهند تا کارشان را انجام دهند و بنابراین به اهداف سازمانی دست یابند. مقالات پیشین به ارتباط تکنیک های HR و پی آمدهای سازمانی مانند بهره وری، انعطاف پذیری و عملکرد مالی توجه کرده اند، اما این آگاهی باید گسترش یابد تا عملیات نوآوری را احاطه کند. بنابراین این مقاله در نظر دارد تا از منظر بر پایه آگاهی، به ارتباط تکنیک های HR و عملیات های نوآوری شرکت اشاره کند.

برای وقوع نوآوری، شرکت ها ممکن است از سرمایه انسانی استفاده کنند تا مهارت سازمانی را برای ایجاد محصولات و خدمات جدید توسعه دهند. هرچند مهارت پیچیده تر از اینهاست و اصولاً نتیجه تکنیک های سنجیده در وظایف ویژه در این حوزه است. این تکنیک های سنجیده مستلزم افراد خواهان انجام وظایف و تلاش برای بهبود عملکرد است. شرکت های می توانند مجموعه ای از تکنیک های راهبردی HR را شناسایی و اعمال کند تا میل و انگیزه کارمندان را برای تعهد در انجام این تکنیک های حساس جذب کنند تا مهارت سازمانی برای اهداف تجاری مانند عملیات نوآوری توسعه یابد. بنابراین تکنیک های راهبردی HR ممکن است به شرکت ها اجازه کشف و استفاده از اطلاعات در سازمان دهند. هرچند آگاهی در سرمایه انسانی است و شرکت ها نمی توانند به راحتی آگاهی را بین افراد درون شرکت انتقال دهند. اگرچه شرکت به اطلاعات و مهارت های کارکنان دسترسی دارد، ممکن است نیاز به تصرف استعدادهای مناسب در مدیریت صحیح وسایل مدیریت اطلاعات برای اطمینان از استفاده مؤثر از سرمایه انسانی در توسعه مهارت سازمانی برای نوآوری باشد. مدیریت اطلاعات، روشی برای افزودن یا ایجاد اعتبار توسط استفاده فعالانه تر از دانش و مهارت موجود در تفکرات فردی است. همان طور که گفته شد، مدیریت اطلاعات ممکن است بر رابطه بین تکنیک های راهبردی HR و عملیات نوآوری تأثیر گذارد.

بنابراین هدف این مقاله، آزمودن اثر میانجی توانایی مدیریت اطلاعات بین تکنیک های راهبردی HR و عملیات نوآوری از دیدگاه بر پایه اطلاعات است. مابقی این مقاله به شرح زیر است. بخش بعدی به مقالات مربوط و فرضیه ها این مقاله می پردازد. در ادامه روش شناسی برای این مقاله است. سپس نتایج بررسی تجربی در دستیابی به اهداف گفته شده در بالا آورده می شوند. در قسمت آخر مفاهیم مدیریتی بررسی شده و جهت های تحقیقی آینده روشن می شود.

 

  1. معلومات قبلی و فرضیه ها

۲٫۱٫ تکنیک های منابع انسانی

به سبب اهمیت رو به رشد تکنیک های HR برای برتری رقابتی شرکت ها در اقتصاد برپایه آگاهی سریعاً در حال تغییر، بعضی پژوهشگران به آزمایش عوامل تعیین کننده در پذیرش تکنیک های HR و اثراتشان بر پی آمدهای سازمانی مانند بهره وری و راندمان، و عملکرد مالی توجه کرده اند.