مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 791 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۵

تعداد صفحه انگلیسی:۱۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M368

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی

عنوان انگلیسی:

A model for HRM strategic integration

چکیده فارسی:

هدف – هدف اصلی این بررسی اینست تا به تحلیل وضعیت و مراحل مربوط به یکپارچگی مدیریت منابع انسانی (HRM) در سازمان ها پرداخته و در سهمی در بهبود نظریه  در این حوزه داشته باشد. در تحقیقات پیشین، توجه زیادی به نقش گره گشای این مدل، که مدیریت منابع انسانی (HRM)  می تواند در تغییر سازمانی بپذیرد، شده  و در نقطه مقابل توجه کمی به مدلسازی فرایندهای تغییر در در مدیریت منابع انسانی، شده است. این مقاله خلل های موجود را با ایجاد مدلی از تاثیرات مطرح شده در مسیر یکپارچگی مدیریت منابع انسانی استراتژیک مورد بحث قرار می دهد.

طرح / روش / رویکرد : مصاحبه های زیادی با  کارشناسان منابع انسانی، بخش مالی و مدیران تولید در  ۱۳ شرکت با بهترین عملکرد در استرالیا به منظور بررسی موانع و حمایت هایی که تحت یکپارچگی مدیریت منابع انسانی وجود دارد، انجام گرفته است

یافته ها: مدلی که ایجاد شده است از ایده های تحقیقاتی مختلف استفاده می کند تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که برای ایجاد یک استراتژی یکپارچه در مدیریت منابع انسانی به مجموعه خاصی از اصول و مبانی نیازمند می باشیم. چنین تغییرات نمادینی نمی تواند همیشه منجر به نتایج مطلوب در استراتژی مورد نظر گردد. سازگاری های نمادین می بایست همراه با با سطوح عمیق تر، چه از نظر تخصص منابع انسانی و چه از نظر سهامداران در سازمان مد نظر قرار گیرد.

کاربرد عملی : این بررسی ها تعدادی از مفاهیم کاربردی در ارتباط با طرح های شغلی متخصصان منابع انسانی به همراه خود دارد: نمونه هایی از آن برای مثال مواردی در ارتباط با پیشینه شغلی کسب و کار گسترده ترمی باشد که می تواند سطوح مورد نیاز هوش کسب و کار را ایجاد کرده و سهم باورکردنی  در سطح تصمیم گیری استراتژیک مدیریت ارشد داشته باشد. تحقیقات مورد نظر آینده نمونه های بیشتری را برای تست مدل مطرح شده، مد نظر قرار می دهد.

اصالت / ارزش : نتایج و واکنش های خاص مدل این تحقیق، نیازمند تغییرات ایدئولوژیکی از نقطه نظر متخصصان منابع انسانی و سهامداران در سازمان ها دارد.

کلیدواژژه: استراتژی های منابع انسانی، یکپارچگی، تصمیم گیری، مدیریت منابع انسانی، انحطاط

مقدمه

در دهه ۱۹۸۰ یک نویسندگان مبتکر در حوزه مدیریت منابع انسانی به نام بیر و همکارانش، این موضوع را تاکید می کند که در مواجهه با افزایش رقابت های بین المللی، شرکت ها می بایست تمرکزشان را بر روی ارزش سرمایه گذاری ها در منابع انسانی به عنوان یک منبع اصلی مزایا رقابتی قرار دهند. اخیرا بالا رفتن اطلاعات کارکنان، تمرکز بر روی منابع انسانی را به عنوان یک عنصر کلیدی در مورد بازدهی سازمان ها قرار داده است. کارکنان آگاه کسانی می باشند که در فرایند فراگیری، ابتکار، بسته بندی و کاربرد چنین اطلاعاتی نقش داشته و آن ها در این زمینه فعالیت هایی را انجام داده اند که نشان می دهد سازمان ها از اطلاعاتی که در این زمینه در ذهن، گفتگوهای آن ها وجود دارد روی بر می گردانند. در اکثر این موضوع را بیان می کند که در بسیاری از شرکت ها، کارگران با تجربه ابزارهای تولید یک صنعت را در دست دارند. و در نظریه های مربوط به منابع یک شرکت، نویسندگان این موضوع را بیان می کنند که منابع انسانی به عنوان یک عنصر کلیدی برای رسیدن به مزایای رقابتی مورد استفاده قرار می گیرند.

ص ۱۹۳

انتقال از پرسنل مدیریتی به سمت مدیریت منابع انسانی، تعهدات سازمانی گسترده تری را برای توسعه سرمایه های انسانی ایجاد می کند. این تغییرات به هر حال بحث های مهمی را در رابطه با بحث های علمی در مورد موقعیت استرلاتژیکی و مسئولیت پذیری مربوط به مدیریت منابع انسانی ایجاد می کند. نگرانی هایی نیز در این مورد برای نمونه یکپارچگی مربوط به استراتژی مدیریت منابع انسانی در جاهایی که این گونه از یکپارچگی ها می بایست همچنان در رده های بالایی قرار گیرند و همچنین در جاهایی که این نوع یکپارچگی ها به عنوان یک فرایند کاملی از استراتژی های سازمانی مورد نظر قرارمی گیرند وجود دارد. یکپارچگی مدیریت منابع انسانی برای افراد در شرکت ها این دلگرمی را به وجود می آورد تا مسئولیتی را به عهده بگیرند. این فرایند ها اهمیت مدیریت منابع انسانی را در سطوح استرتژیکی و کاربردی نشان می دهد.و این موضوع را برای تصمیم گیرندگان خاطر نشان می کند که سرمایه گذاری در افراد به عنوان یک اولویت سازمانی مهمی در نظر گرفته می شود.

هدف بررسی های اخیر این می باشد تا متغیرهایی را که بر روی موفقیت ها و یا یکپارچگی مدیریت منابع انسانی و روابطی را که بین این متغیر ها وجود دارد تحت تاثیر قرار دهند. و باعث ایجاد طرح هایی در رابطه با انتقال چنین فرایند هایی از مدیریت پرسنل ها به سمت مدیریت منابع انسانی می گردند.

فاکتورهایی که  می توانند تاثیری بر روی تبدیل پرسنل به مدیریت منابع انسانی داشته باشند :

یکی از فاکتورهایی که تاثیری بر روی یکپارچه شدن مدیریت منابع انسانی دارد نقش افرادی می باشد که در بخش های مربوط به منابع انسانی فعالیت می کنند. بیر این موضوع را بیان می کند که کسانی که در این بخش ها فعالیت می کنند می بایست تفاوت های بین مدیریت منابع انسانی را از مدیریت سنتی پرسنل ها درک کنند و برای حمایت از تغییرات مورد نظر خود را آماده سازند.این تعاریف نیازمند این موضوع می باشد که مدیران منابع انسانی با نقش شرکای تجاری خود انطباق یابند. به ویژه این نقش ها نیازمند این فرایند می باشد که منایع انسانی تخصصی تر درکی از این شرایط دارد که چگونه منابع انسانی می تواند حامی استراتژی ها و ماموریت های سازمانی و همچنین درک فرایندهای تجاری گردد. تحقیقاتی که به وسیله هاسلید  و همکارانش انجام شده است نشان می دهد که مدیران منابع انسانی نمی تواند شرایط مربوط به این نقش های جدید را تامین کنند. این محققان دریافته اند که اکثر مدیران در ارائه توانایی های مربوط به مدیریت منابع انسانی که مربوط به فعالیت های تکنیکی سنتی می باشد دارای توانایی می باشند. سطوح استراتژیکی مربوط به مدیریت منابع انسانی که نقش شرکای تجاری را مشخص می کند در سطح پایین تری قرار دارد. این فرایند ها این موضوع را خاطر نشان می کند که منابع انسانی می توانند ارتباط بین قیمت های تجاری و نیازهای مدیریت منابع انسانی را درک کنند. اسپارو و میشیگان به طور مشابه این موضوع را بیان کرده اند که بسیاری از افرادی که در فرایندهای مربوط به منابع انسانی نقش دارند درکی از نقش خود نداشته و دارای اعتماد به نفس کافی در توانایی های خود برای شریک تجاری بودن ندارند.

در کشور استرالیا، تحقیقات انجام شده به وسیله فیشر و دالینگ نشان می دهد که مدیران ارشد منابع انسانی از استراتژی های ابتکاری مدیریت منابع انسانی حمایت می کنند. نتایج حاصل از بررسی هایشان نشان می دهد که زمانی که عنوان نام منبع انسانی تغییر می یابد مدیران ارشد منابع انسانی اهمیت مدیریت منابع انسانی را در تصمیم گیری های استراتژیکی، یکپارچگی سیاست های مدیریت منابع انسانی، مشارکت مدیریت منابع انسانی با بخش های تابعه آن و توجه به ارتباط بین کارمند و کارفرما را تصدیق می کنند. اگرچه این موضوع واقعا دلگرم کننده می باشد، برای اینکه بتوان یک شریک تجاری با اعتبارتر در سطوح مدیریتی شویم ما به چیزی بیش از تغییر در وضیعت نیاز داریم.