مقاله ترجمه شده :  اثربخشی روش مبتنی بر تلفن همراه در مقابل  یادگیری چهره به چهره  در سیستم های اطلاعاتی حسابداری

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H295

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اثربخشی روش مبتنی بر تلفن همراه در مقابل  یادگیری چهره به چهره  در سیستم های اطلاعاتی حسابداری

عنوان انگلیسی:

The Effectiveness Of Mobile Based Learning Technology Versus Face-To-Face Learning Of Accounting Information Systems

چکیده فارسی:

تحولات سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) امروز نه تنها در جهان از صنعت، بلکه در دنیای آموزش و پرورش تاثیر داشته است.

در جهان از آموزش و پرورش، در مبحث استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار می رود که به بهبود عملکردها، به خصوص اجرای دانش آموزان بخصوص در مسائل علمی شان کمک کند. نیاز به بهبود کیفیت فارغ التحصیلان حسابداری که دارای مهارت های شخصی طولانی مدت هستند ازنگرانی آموزش حسابداری بوده است. هدف از این مطالعه، ابتدا ارائه شواهد تجربی درباره اینکه یادگیری همراه (سیار)عملکرد دانش آموزان را نه تنها در مهارت های فنی، بلکه در مهارت های شخصی بهبود می بخشد. دوم، اثبات و آزمایش اثر بخشی آموزش تلفن همراه به عنوان مخالف چهره به چهره یادگیری در بهبود صلاحیت حسابداران مطابق با استانداردهای تعیین شده توسط موسسه حسابداران اندونزی (IAI) و اهداف ملی آموزش است.از روش یادگیری با فن آوری تلفن همراه انتظار می رود که از فرایند یادگیری روش حاضر برای بهبود صلاحیت حسابداران از نظر مهارت های تکنیکی، شایستگی، مهارت های شخصی، دانش کسب و کار و تخصص گسترده حمایت کند.

هدف سوم این است که دانشجویان انگیزه یادگیری را درک کنند. این پژوهش از نوع اکتشافی است و نرم افزار یادگیری همراه در سیستم های اطلاعاتی حسابداری را گسترش داده است. این مطالعه از یک طراحی تحقیق تجربی برای آزمایش این ابزار جدید استفاده کرده است. نتایج تحقیقات از پیش آزمون و نمره پس آزمون نشان می دهد که تکنولوژی یادگیری مبتنی بر آموزش سیار(همراه) بسیار موثرتراز شیوه چهره به چهره یادگیری برای یادگیری اضافی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری بوده است.

کلمات کلیدی: نرم افزار یادگیری سیار، طرح نیمه تجربی، عملکرد دانش آموزان.

معرفی:

 امروزه تحولات سریع فن آوری ارتباطات اطلاعات (ICT) نه تنها در جهان از صنعت، بلکه در دنیای آموزش و پرورش تاثیر گذار است. (مور و همکاران، ۲۰۱۱؛ Behera2013؛ Siragusa و همکاران، ۲۰۰۷)

در دنیای آموزش و پرورش، از فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار می رود به بهبود عملکردها، به خصوص عملکرد دانش آموزان در توجه به مسائل علمی شان کمک کند. در واقع توسعه و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به دو سیستم یادگیری گروه بندی، یعنی سیستم آموزش الکترونیکی به عنوان شکلی از یادگیری است که با بهره گیری از دستگاه های الکترونیکی و رسانه های دیجیتال و آموزش از طریق تلفن همراه (M-آموزش) به عنوان شکل خاصی از یادگیری هستند که از دستگاه ها و فن آوری های ارتباطی مانند تلفن همراه (گوشی های هوشمند) استفاده می کنند. این مفهوم جدید فرایند یادگیری آموزشی از آموزش و پرورش مرسوم به صورت دیجیتال را تحت تاثیر قرارمی دهد. نیاز به بهبود کیفیت فارغ التحصیلان حسابداری که این مهارت های شخصی  از نگرانی های بلند مدت آموزش حسابداری بوده است. موسسه آمریکایی حسابداران رسمی (AICPA) یک چارچوب صلاحیتهای اصلی (هسته صلاحیت چارچوب) منتشر کرده است که باید توسط دانشجویان ورودی به حرفه حسابداری ، هر دو در بخش عمومی، صنعت، دولت، و یا خدمات دیگرکسب و کاررعایت شود، این همچنین توسط موسسه حسابداران اندونزی / IAI به تصویب رسیده است (AICPA، ۲۰۰۴، ۲۰۱۰؛ IAI، ۲۰۱۰).

ABSTRACT

The fast developments of information and communication technology (ICT) today not only have an impact on the world of industry, but also in the world of education. In the world of education, the useage of ICT is expected to improve the performance, especially the performances of students with regard to their academic matters. The need to improve the quality of accounting graduates who have personal skills has long been a concern of accounting education. This study aims, first to provide empirical evidence that mobile learning will improve student performance not only in technical skills but also in personal skills. Second, to prove and test the effectiveness of mobile learning as opposed to face-to-face learning in improving the competence of accountants in accordance with the standards established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and the national education goals. Method of learning with mobile technology is expected to support the learning process of the present method so as to improve the competence of accountants in terms of technical competency skills, personal skills, business knowledge and extensive expertise. The third objective is to understand the students’ motivation in learning. This study is an exploratory research and developed a new mobile learning application of Accounting Information Systems. This study used quasiexperimental research design to test the new application.. Research results of the pre-test and post-test score indicated that mobile based learning technology is more effective than face-to-face learning for additional learning of accounting information systems.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد