مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 841 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۱

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word

(دانلودرایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M243

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

عنوان انگلیسی:

On differences between organizational learning and learning organization

چکیده فارسی:

این مقاله نگاه متفاوتی به مفهوم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده دارد .از آنجا که به نظر میرسد در مورد این دو مفهوم هنوز ابهام وجود دارد هدف ما مشخص کردن تفاوت دو مفهوم موجود است یادگیری سازمانی مراحل موجود است در حالیکه سازمان یادگیرنده حالت ایده آل سازمان است . با هر حال تفاوت بین مفهوم اجتماعی و سنتی ازیادگیری سازمانی با استفاده از مفهوم موجود چندان واضح نمی باشد . از این رو برای بهبود تفاوت وتمایز موجود دو چیز مکمل پیشنهاد شده است  : ماهیت یادگیری و مکان دانش ، این دو تفاوت ممکن است تمایز بین دو دیدگاه و یادگیری سازمانی را  ساده تر کند.

معرفی :

اغلب اوقات افراد  مفهوم های  یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را  مفهوم های قابل معاوضه می دانند در حالیکه این دو  واژه مترادف نمی باشد  در حالیکه مدت و زمان یادگیری سازمانی مسکوک نمی باشد ، این امر میتواند به آسانی و بوسیله تفاوت وتغییر در زبان ها توضیح داده شود . سازمان یادگیرنده شکل سازمانی است که دانشمند و درپی یادگیری است میباشد (با یادگیری سازمانی مقایسه کنید ) و در انتها ضوابط و شرایط در هم امیخته میشوندfulmer 1998 lassleben &klimecki 1998  , ،(preskill & torres 1999 استفاده از ادبیات موجود برای درک تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده مشکل است در این مقاله من یک مرور کلی از ادبیات موجود ارایه کردم اگر چه همه آنها پذیرفته نشده اند ولی من سعی میکنم تا آنها را واضح تر کنم ،اگرچه مفهوم سازمان یادگیرنده مربوط به قرن ۱۰ است ولیکن هنوز هم چندان واضح نمی باشد (burgoyne 1999) برخی از تئوریها مثلا عدم تفاوت بین مفاهیم یادگیری سازمانی  (wetkins&golembiewski 1995) اما به نظر میرسد تقاضایی برای توضیح مفهومی ان وجود داشته باشد همچنین در نشریات و ادبیات تمایز بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ممکن است تنها از بعد سنتی یادگیری سازمانی یا دسته ای از دیدگاههای سنتی و اجتماعی باشد من همچنین از مفاهیم جدید یادگیری سازمانی برای این رویکرد اجتماعی از یادگیری استفاده کردم (gherardi 1999 p 108 )

من دیدگاه سنتی از یادگیری سازمانی را برای یادگیری سازمانی قدیمی استفاده کردم از آنجا که راه های موجود برای تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده بویژه در مفاهیم جدید یادگیری سازمانی واضح ومشخص نمی باشد این مقاله یک جفت تفاوت دیگر بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را ارایه میدهد .سعی کنید تا علاوه بر این تفاوت های بین یادگیری سازمانی جدید و قدیم را بیابید این تفاوت جدید ممکن است مفهوم سازمان یادگیرنده را واضح کند تفاوتهای موجود به طورکلی در ادبیات ۳ نوع تفاوت میان یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ارایه شده است به عبارت دیگر یادگیری سازمانی تنها یک مفهوم دارد در حالیکه سازمان یادگیرنده تعاریف دیگری هم دارد که اکثر انها هم انحصاری هستند