مقاله ترجمه شده : یادگیری سازمانی در دانشکده پرستاری

دسته بندی: - -

قیمت: 24000 تومان

تعداد نمایش: 487 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M727

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  یادگیری سازمانی در دانشکده پرستاری: یک تاریخچه یادگیری

عنوان انگلیسی:

Organizational Learning in a College of Nursing: A Learning History

چکیده فارسی:

پیش زمینه

رهبران دانشکده پرستاری می تواند یادگیری سازمانی را به عنوان وسیله ای برای دستیابی به نتایج سازماندهی مطلوب خود ارتقاء دهد. یادگیری سازمانی قبلا در کالج پرستاری مورد بررسی قرار نگرفته است. که این باعث می شود مدیران و اساتید در هنگام تلاش برای بهبود کارایی دانشکده ی خود، راهنمایی های اندکی در اختیار داشته باشند.

اهداف

هدف این مطالعه، کشف دیدگاه های های جدید مربوط به یادگیری سازمانی در دانشکده پرستاری است.

طرح:

از روش پیشینه یادگیری برای مستندسازی و توصیف یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری استفاده شد.

محیط اجرا

 این مطالعه در یک دانشکده پرستاری که  در یک دانشگاه خصوصی و مذهبی در غرب ایالات متحده بود انجام گرفت.

شرکت کنندگان

شش سهامدار و ۱۶ نفر که با تاریخ دانشکده آشنا بودند، به طور هدفمند برای این مطالعه انتخاب شدند. شرکت کنندگان شامل مدیران دانشکده، اساتید، دانشجویان، فارغ التحصیلان، و افراد دارای مسئولیت های دانشگاهی مربوط با دانشکده بودند.

مواد و روش ها

از مصاحبه نیمه ساختار یافته و آرشیو دانشکده برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها مورد بررسی قرار گرفتند و قالب ها از طریق فرایندی  به نام “تقطیر” شناسایی شدند.

یافته ها:

دیدگاه دانشکده، یعنی “یادگیری هنر شفا دهنده” ، در دانشکده هدف و انگیزه ایجاد می کند. چهار قالب مفهومی ذیل بینش بیشتری را به نحوه ی پیاده سازی یک فرهنگ یادگیری و پرورش رفتار توسط دانشکده می افزایند که منجر به یادگیری سازمانی می گردد: (۱) خصوصیت و کیفیت، (۲) چشم انداز بلندمدت، (۳) رهبری مشارکتی و سازش، و (۴) مشورت گرفتن.

نتیجه گیری

 رهبران دانشکده ی پرستاری می توانند یادگیری سازمانی را توسعه داده و به دنبال بهبود در دانشکده های خود باشند. اقدامات توصیه شده شامل توسعه ی یک چشم انداز مشترک برای دانشکده، تشکیل یک گروه از اساتید با صلاحیت و دانشجویانی که شخصیت قوی دارند، اعتقاد به یک چشم انداز بلند مدت، استفاده از یک شیوه ی مشارکتی برای رهبری و سازش، و تسهیل مشاوره است.