مقاله ترجمه شده :  یائسگی  و هورمون درمانی یائسگی در زنان: مزایا و خطرات قلبی عروقی

مشخصات محصول
قیمت:16000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۷   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: P4

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  یائسگی  و هورمون درمانی یائسگی در زنان: مزایا و خطرات قلبی عروقی

عنوان انگلیسی:

Menopause and menopausal hormone therapy in women: cardiovascular benefits and risks

چکیده فارسی:

دهه ی قبل چالش ها و ابهامات زیاد مرتبط با استفاده از هورمون درمانی در خانم ها را به همراه داشت. دو مطالعه ی کلیدی ابتدایی، قلب و مطالعه ی جایگزین استروژن/پروژستین (HERS) و آغاز و ابتکار سلامت و بهداشت زنان (WHI) در اثبات اثرات مفید استروژن خارجی، و استروژن در ترکیب با پروژستین، در پیشگیری قلبی عروقی با شکست مواجه شدند. با این حال مطالعات بیشتر، جنبه ی محتمل ” پنجره ی فرصت ” برای هورمون درمانی را که در آن هورمون درمانی یائسگی سریعاً پس از شروع یائسگی استفاده، و منجر به نتایج مطلوب تر حفاظت قلبی میشود معرفی کرده اند. بر خلاف افزایش سرمایه ی داده ی بالینی، هورمون درمانی یائسگی اخیراً برای پیش گیری اولیه و ثانویه از بیماری کرونر قلبی در خانم ها توصیه نمیشود. تحقیقات بیشتری برای درک تعادل خطر-فایده ی هورمون درمانی یائسگی مورد نیاز است.

کلمات کلیدی: یائسگی؛ هورمون درمانی یائسگی؛ زنان؛ پیشگیری قلبی عروقی

Abstract

The last decade has brought many challenges and uncertainties regarding the use of menopausal hormone therapy in women. Two early key studies, the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) and the Women’s Health Initiative (WHI) failed to prove beneficial effects of exogenous estrogen, and estrogen combined with progestin, in cardiovascular prevention. More recent studies, however, introduced the concept of a possible “window-of-opportunity” for hormonal therapy, in which menopausal hormone therapy is used early after the onset of menopause, and may lead to more favorable, cardio-protective outcomes. Despite the increasing wealth of clinical data, menopausal hormone therapy is not currently recommended for primary or secondary prevention of coronary heart disease in women. Further research is needed to understand the risk-benefit balance of menopausal hormone therapy.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد