مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده گزینش برای انتصابات بین المللی

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 541 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۵  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M90

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده گزینش برای انتصابات بین المللی

عنوان انگلیسی:

Selection for international assignments

چکیده فارسی:

گزینش افراد برای انتصابات بین المللی بطور مشخص به چالش کشیده شده است چرا که  حوزه محتوایی  ارزیابی کاندیداها بجای تلاش برای پیش بینی توانایی ایفای وظایف  معین در شغل  یا بطور کلی تر عناصر عنوان شده در شرح شغلی فنی عمدتا بر محتوای شغلی تمرکز دارد. سیستم های گزینش برای  انتصابات بین المللی بجای مشاغل فنی که از متصدیان خواسته می شود و در بسیاری موارد تاکنون ارزیابی شده اند و یا فرض شده است که در سطح قابل قبولی از صلاحیت قرار دارند بر پیش بینی محیطی که در آن متصدیان لازم است به طور موثری کارکنند متمرکز هستند. بنا یراین بر خلاف پیش بینی کننده های موفقیت در زمینه  بومی که در آن دانش، مهارت ها و توانایی ها ممکن است استراتژی گزینش را تعیین کند، عوامل روانی و شخصیتی فراوانی از جمله ویژگی های شخصیتی، سلاست زبانی و تجربیات بین المللی در افزایش موفقیت مامور بین المللی موثر است. این مقاله بر پیش بینی کننده هایی که بر نتیجه انتصابات بین المللی تاثیر می گذارد و رویه های منحصر بفردی که در گزینش برای انتصابات بین المللی می تواند بکار گرفته شود متمرکز است. بعلاوه این مقاله در مورد چالش های عملی اجرای پیشنهادات گزینش مامورین بین المللی بحث می کند.

کلمات کلیدی: انتخاب خارج از کشور، تکالیف بین المللی، سیستم انتخاب بین المللی

با قبول این که افراد درون سازمان هستند که تولیدات را ابداع کرده و توسعه می دهند، خدمات، بازار و فروش را برای عموم فراهم می کنند، تصمیم می گیرند، پیشنهاد ارائه می کنند، برنامه های استراتژیک را اجرا می کنند، مدیریت موثر و کارآمد استعدادهای انسان منبع مهم تفاوتهای رقابتی است  که برای موفقیت سازمان حیاتی است (Caligiuri & Tarique, 2009). برای دهه ها ما این اعتقاد را که افراد فضای کاری را می سازند پذیرفته ایم در ابتدا ما تعریف ساده ای از فضای کاری داشتیم در سالهای اخیر که  فضای کاری از نظر جغرافیایی تنوع یافته ابتدا از شهری به شهر دیگر و هم اکنون استانها، مناطق وکشورها را پوشش می دهد. امروزه پراکندگی مکانی که در آن شرکتها تجارت می کنند و اقتصاد جهانی محیط پیچیده تر و پویاتری خلق کرده که در آن شرکتها و موسسات استعدادهای انسانی خود را مدیریت کرده، گسترش داده و تحت تاثیر  قرار می دهند.  بطور مشخص یافتن، توسعه دادن و آرایش استعداد فرهنگی چالش جهانی  مشخصی برای شرکتها شده است. امروزه نگرانی درباره این که برای پر کردن مناصب رهبری افرادی که به لحاظ فرهنگی کارآمد باشند ممکن است کافی نباشند جدی است. زمانی که بیش از هزارنفر از پنجاه کشور در دهمین ارزیابی جهانی سالانه مدیران ارشد در   Price Waterhouse Cooper گرد آمدند مدیریت فرهنگ های گوناگون یکی از نگرانی های عمده بود که آنها بدان اشاره کردند. تعداد قابل توجهی در Price Waterhouse Cooper اشاره کردند که سازمان آنها بوسیله موانع فرهنگی مانند پیامد های  فرهنگی، تعارضات، نیاز های در تعارض با مقررات، ارزش های غیر منتظره، مخالفت های ذینفعان و رهبری  ناشایست برای مدیریت این پیچیدگی های فرهنگی به چالش کشیده شده است.  این نیاز به افرادی با صلاحیت های بیشتر بین فرهنگی با این حقیقت که امروزه بیش از همیشه از سوداگران خواسته می شود تا نه فقط بین فرهنگی کار کنند بلکه به کشورهای میزبان بعنوان نمایندگان بین المللی جابجا شوند تشدید شده است. نمایندگان بین المللی شهروندان یک کشور هستند که بوسیله یک سازمان برای کار و زندگی به کشور دیگری فرستاده شده اند. بر طبق بررسی گرایش جهانی به جابجایی که بوسیله ی سرویس جهانی جابجایی GMAC هدایت شده ۶۷% شرکتها ازدیاد نمایندگان بین المللی خود را گزارش کرده اند.که با ۳۱% در سال ۲۰۰۴ قابل مقایسه است. بعلاوه ۶۸% این شرکتها گفته اند که رشد بیشتری در سال  جاری پیش بینی می کنند. پیدا کردن و انتخاب مناسب ترین مامورین بین المللی کار پیچیده ایست اما در موفقیت آینده شرکت های چند ملیتی بسیار مهم است. (Scullion & Collings, 2006). در واقع انتخاب برای کار بین المللی از آنجا شروع می شود که دیگر سیستم ها بر افرادی که شایستگی های اثبات شده ای در مورد کار در نظر گرفته شده دارند متوقف می شوند. در اصل انتخاب بین المللی ماموران تلاش می کند گروهی از افراد واجد صلاحیت را در نظر گرفته و تعیین کنند چه کسی می تواند بطور کارآمد با چالش های ذاتی کار کردن با افراد،گروه ها و سازمانهایی که ممکن است بطور متفاوتی کار کنند سر و کار داشته باشد. هر فرد با سابقه موفقیت حرفه ای در محتوای بومی آنچه را که برای موفقیت در زمینه بین المللی نیاز است نخواهد داشت. حتی اگر کار مشابهی با عنوان مشابه انجام داده باشد. یافته های تحقیقات گذشته نشان می دهد فاکتورهای روانشناسانه و داده های زیستی بسیاری شامل ویژگی های شخصیتی، مهارتهای زبانی و تجربه بین المللی برای سازگاری و عملکرد نماینده بین المللی حائز اهمیت هستند. و باید در یک سیستم انتخاب مامورین بین المللی به حساب آورده شوند.