مقاله ترجمه شده مقایسه رویکردها برای گزارش دهی مالی دارایی های غیرجاری مطابق با IFRS برای SME ها و IAS/IFRS

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر:  ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۱ صفحه  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h148

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی ترجمه شده حسابداری: مقایسه رویکردها برای گزارش دهی مالی دارایی های غیرجاری مطابق با IFRS برای SME ها و IAS/IFRS

عنوان انگلیسی:

Comparison of Approaches to Financial Reporting of Non-Current Assets According to the IFRS for SMEs and IAS/IFRS

چکیده فارسی:

هدف این مقاله مقایسه سیاست های اندازه گیری، استهلاک و تشخیص دارایی های ثابت ملموس مطابق با استاندارد گزارش دهی مالی بین المللی برای شرکت های کوچک و متوسط (IFRS برای SMEها) و مطابق با نسخه کامل استانداردهای گزارش دهی مالی بین الملل (IAS/IFRS) است. علاوه بر این، این مقاله نتایج تحقیق تجربی را در سطح آگاهی پاسخ دهنده (اقتصاددان ها و سرپرستان حسابداری شرکت های کوچک و متوسط در جمهوری چک) نسبت به IAS/IFRS و IFRS برای سیستم حسابداری SMEها ارائه می دهد.

کلیدواژه ها: دارایی های غیر جاری؛ IAS/IFRS؛ IFRS برای SMEها؛ مقایسه؛ گزارش دهی؛ نظرسنجی پرسشنامه ای

تصمیم گیری که بر آن پایه سازمان ها ملزم یا مجاز به استفاده از این استانداردها هستند وابسته بر نهادهای قانون گذاری و تنظیمی کشوری و مولفان استانداردها در کشورهای مجزا است. این حقیقت نه تنها برای نسخه کامل استانداردهای IAS/IFRS، بلکه برای استاندارد گزارش دهی مالی برای شرکت های کوچک و متوسط نیز به کار می آیند. با این حال، IAS/IFRS تبدیل به سیستم حسابداری اجباری توسط مقررات (EC) شماره ۲۰۰۲/۱۶۰۶ از پارلمان اروپا و شورا [۴] برای تمام سازمان هایی است که عموماً شرکت های تجاری هستند و اوراق قرضه نیز بر بازار تنظیمی اروپا صادر می کنند. بیش از ۸۰ حوزه قضایی IFRS را برای SMEها انتخاب کرده اند یا برنامه ای برای انجام این کار ظرف چند سال آتی بیان کرده اند. برای دولت های عضو EU، IFRS برای SMEها ابزاری دلخواه از هماهنگ سازی گزارش دهی مالی است [۸].

دارایی های غیر جاری یکی از مسائل اصلی این سیستم های حسابداری است، چرا که بخشی لاینفک از دارایی های اغلب سازمان های تجاری است [۹]. برای تعریف سیاست های حسابداری، در ابتدا، لازم است منابعی شناسایی شوند که، در IAS/IFRS و IFRS برای SMEها، مسائل دارایی های غیر جاری را شرح دهند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد