مقاله ترجمه شده اثرات واقعی گزارشگری موضوعات کلیدی حسابرسی در قضاوت حسابرسان و انتخاب فعالیت

دسته بندی:

قیمت: 38000 تومان

تعداد نمایش: 147 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H518

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله:   International Journal of Auditing

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  اثرات واقعی گزارشگری موضوعات کلیدی حسابرسی در قضاوت حسابرسان و انتخاب فعالیت

عنوان کامل انگلیسی:

Real effects of reporting key audit matters on auditors’ judgment and choice of action

چکیده فارسی:

این مطالعه تجربی، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا گزارشگری برآوردهای حسابداری به عنوان یک موضوع کلیدی حسابرسی (KAM) می تواند بر قضاوت حسابرس در مورد برآورد حسابداری و اقدام متقابل تاثیرگذار باشد. ما دریافتیم که اقدامات موشکافانه در چارچوب مقادیر تعدیلی پیشنهادی ، هنگامی که برآورد حسابداری به عنوان یک KAM گزارش شده است، به طور معناداری کمتر است. بنابراین، افشاء یک KAM می تواند به عنوان مجوز اخلاقی برای چشم پوشی از تعدیل بکار برده شود. با توجه به این که افشاء KAM بر قضاوت های موشکافانه حسابرسان در چارچوب ارزیابی منطقی برآوردهای حسابداری تاثیر نمی گذارد، نتایج ما نشان می دهد که شکافی بین قضاوت و اقدام وجود دارد. علاوه بر این، فشار ضمنی مشتری ، اثر مجوز اخلاقی بر افشاء KAM را افزایش نمی دهد. ما همچنین شواهدی یافتیم که گزارش حسابرسی KAM تحت تاثیر ممیزی قرار نگرفته است. ما همچنین شواهد نشان داد که تلاش های حسابرسی تحت تاثیر گزارشگری KAM قرار نگرفته است. به طور کلی، مطالعه ما به بحث های جاری در مورد مدل گزارشگری حسابرسی از طریق نشان دادن این موضوع که  گزارشگری KAM ممکن است “اثرات واقعی” ناخواسته بر اقدامات حسابرسان داشته باشد، می پردازد.

کلمات کلیدی: پاسخگویی، برآوردهای حسابداری، گزارشگری حسابرسی، قضاوت حسابرس، فشار مشتری، موضوعات کلیدی حسابرسی، مجوز اخلاقی، اثرات واقعی

Abstract

This experimental study analyzes whether reporting an accounting estimate as a key audit matter (KAM) can influence auditor judgment about the accounting estimate and the corresponding action. We find that skeptical action in the form of proposed adjustment amounts is significantly lower when the accounting estimate is reported as a KAM. Thus, the disclosure of a KAM can serve as a moral license to waive an adjustment. Taking into account that the KAM disclosure does not affect auditors’ skeptical judgments in the form of a reasonableness assessment of the accounting estimate, our results indicate the existence of a judgment–action gap. Furthermore, implicit client pressure does not enlarge the moral licensing effect of the KAM disclosure. We also find evidence that audit effort is not affected by reporting a KAM. Overall, our study contributes to the current debate about the audit reporting model by showing that reporting a KAM might have unintended “real effects” on auditors’ actions.

Keywords: accountability, accounting estimates, audit reporting, auditor judgment, client pressure, key audit matters, moral licensing, real effects